เล่นพนันบอล ข้อเสนอที่เหนือ

คณะกรรมการของ บริษัท เล่นพนันบอล ยอมรับว่าข้อเสนอฉบับปรับปรุงของ เล่นพนันบอล Tahoe Corporation d / b / a Columbia Entertainment เกมของ Columbia Sussex Corporation ที่ได้มา เล่นพนันบอล นั้นดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงื่อนไขของการควบรวมกิจการในปัจจุบัน ข้อตกลงกับ Pinnacle Entertainment, Inc.

ข้อกำหนดของข้อเสนอที่แก้ไขมีดังต่อไปนี้: เล่นพนันบอล จะได้รับในการทำธุรกรรมการควบรวมกิจการ ผู้ถือหุ้นสามัญของ เล่นพนันบอล จะได้รับเงินสด $ 54 เล่นพนันบอล ต่อหุ้นในขณะที่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ Series B ของ เล่นพนันบอล จะได้รับเงินสด 571.13 เหรียญต่อหุ้น ข้อเสนอนี้ยังมีข้อตกลงการควบรวมกิจการตามที่ เล่นพนันบอล ได้รับเงินฝากจำนวนมากในบางสถานการณ์ ในกรณีที่มีการเพิ่มขึ้นของราคาซื้อข้อตกลงดังกล่าวมีอัตรา $ 0.00888 ต่อหุ้นต่อวันเริ่มต้นหกเดือนจากนั้นเป็น $ 0.01184 ต่อหุ้นต่อวันเริ่มต้นเก้าเดือนหลังจากการลงนามในข้อตกลงการควบรวมกิจการใน เล่นพนันบอล เหตุการณ์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่จำเป็นทั้งหมดยังไม่ได้รับภายในวันดังกล่าว นอกจากนั้นโคลัมเบียเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ยังได้จัดทำจดหมายแสดงข้อผูกมัดทางการเงิน